15/01/2013

«Շեն Հոլդինգ» ՓԲԸ-ն, կոորպորատիվ կառավարման համակարգերի ներդրման շրջանակներում շարունակելով  կառավարման արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված քայլերը,  որոշում է կայացրել հաշվապահական հաշվառման վարումը (ֆինանսական, հարկային և կառավարչական  հաշվառումը) և ֆինանսական համակարգերի կառավարումը 2013թ. հունվարի 1-ից հանձնարարել  “ԹՄ Աուդիտ” ՓԲԸ-ին, որն ընտրվել է նախապես …

06/12/2012

«Շեն Հոլդինգ»-ը, որպես Հայաստանում շինանյութերի խոշորագույն արտադրող, ներդնում է կորպորատիվ կառավարման առաջատար ստանդարտներ` համագործակցելով Միջազգային Ֆինանսական Կորպորացիայի (IFC)-ի և «Կորպորատիվ կառավարման կենտրոն»-ի հետ:«Մենեջմենտի նոր պրակտիկայի ներդրումն արդեն հասունացել էր ընկերությունում` կապված գործունեության մասշտաբների ընդլայնման հետ: Այս խնդիրների արդյունավետ լուծումը մեզնից …

07/09/2012

«Շեն-Կոնցեռն» ՓԲԸ-ն 2012 թվականին մեկնարկել է ռեբրենդինգի գործընթաց և վերանվանվել «Շեն Հոլդինգ»:  Ռեբրենդինգը դարձել է ձեռնարկությունների միավորման, կորպորատիվ կառավարման առաջատար ստանդարտների ներդրման և  միջազգային շուկա մուտք գործելու տրամաբանական շարունակությունը: «Շեն Հոլդինգ»-ի բրենդ խոհրդատվական գործակալությունն է Maeutica բրենդինգային գործակալությունը, որը մշակել …